Ali Jafari anlände till Sverige för sju år sedan som ensamkommande asylsökande. Han var 16 år när han kom men hade bara tre års skolgång bakom sig.

Sedan dess har han lagt ner mycket energi på att komma in i samhället. Förutom att han lärt sig att bemästra det svenska språket har han utbildat sig till undersköterska. I fjol tog han examen vid vård- och omsorgsprogrammet efter tre års gymnasiestudier vid Lundellska skolan i Uppsala.

– Jag gillar att hjälpa människor, därför valde jag ett yrke inom vården, berättar han.

Artikelbild

| "Ska en invandrare lära sig svenska är det jätteviktigt att få komma in på arbetsmarknaden", säger Ali Jafari t h. På bilden tillsammans med kollegan Alexander Doverstål.

Våren 2018 fick han anställning på ett LSS-boende i Länna öster om Uppsala. Han arbetar som boendeassistent vilket innebär att han hjälper de boende med dagliga sysslor och finns även till hands som samtalsstöd.

För många 23-åriga killar är kanske inte drömmen att bli undersköterska. Men Ali Jafari säger att han är nöjd med sitt yrkesval. Han har erfarenhet av att såväl byta blöjor som mata äldre personer, sysslor han ser som självklara inom sitt yrke.

–  En del äldre har sagt att de inte vill ha hjälp av mig eftersom jag har ett utländskt utseende. I början kändes det lite jobbigt men efter ett tag slutade jag att bry mig.

Ali Jafari har lång erfarenhet av att arbeta i Sverige. När han läste svenska jobbade han på ett lager och under tiden på gymnasiet arbetade han parallellt på ett äldreboende.

Artikelbild

De senaste åren har en ökande andel flyktingar kommit snabbare i arbete. En stor del av jobben har tillkommit med anställningsstöd. Statistiken sträcker sig bara till och med 2016. Som mottagandeår räknas det år då personen fick en kommunplacering.

– Jag började på äldreboendet för fyra år sedan. Jag kunde inte så mycket svenska då men arbetsgivaren gav mig chansen att jobba.

– Tack vare det fick jag både språkträning och arbetslivserfarenhet. Det var svårt att lära sig alla termer man använder i vården och det har jag fått kämpa mycket med.

Artikelbild

| Ali Jafari från Afghanistan kom till Sverige som 16-åring, praktiskt taget utan någon skolgång bakom sig. Nu siktar han på att bli sjuksköterska.

Han uppmanar arbetsgivare att ge invandrare praktik eller anställning, inte minst för att det är deras stora chans att lära sig svenska.

Hur kommer det sig att det gått bra för dig i Sverige?

Artikelbild

– Om man lyckas eller inte beror nog till stor del på hur man är som person. Man måste ha viljan att söka jobb och ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns alltid personer som inte har den viljan.

Vad går det att göra åt saken?

– Det gäller att motivera dem men jag vet inte hur det ska gå till. Det är en sak för politikerna.

Ali Jafari är fast besluten att utbilda sig till sjuksköterska och målet är att arbeta för Läkare utan gränser för att hjälpa personer i katastrofområden.

– I höst planerar jag att lära mig engelska för att sedan ta mig in på sjuksköterskeprogrammet vid universitetet, berättar han.