Osäkerheten beror enligt Lena Dahlman, chef för Region Uppsalas Hälsa och habilitering dit Hälsoäventyret hör, på att huvudskyddsombudet krävt att en fullständig utredning av inomhusmiljön i fyravåningshuset vid Kungsgärdets vårdcentrum ska göras. UNT skrev i april om att Hörcentralen tvingats evakuera sina lokaler på översta våningen.

Hälsoäventyrets tilltänkta lokaler finns inte i den byggnaden, men för att inte riskera att verksamheten efter en stor investering ändå skulle behöva flytta vill Hälsa och habilitering att ytterligare förslag till lokalisering utreds.

Hälsoäventyret har funnits sedan 2002 och är en pedagogisk resurs som erbjudits skolklasser som kunnat komma för att diskuteravärderingar och attityder om ämnen som kropp, hälsa, droger och relationer.

De lokaler verksamheten hade på Svartbäcksgatan lämnades tidigare i år då hyresvärden sagt upp kontraktet till sista mars. Arbetet med att hitta nya lämpliga lokaler har pågått sedan det blev känt att verksamheten måste flytta, och Kungsgärdets vårdcentrum nämndes tidigt som en möjlighet. Personalen befarade att lokaler där skulle bli svårare att nå för skoleleverna, och befarade i en artikel i UNT att ”det blir ett steg bakåt i utvecklingen”. Men planeringen för en flytt till Kungsgärdet fortsatte.

Landstingsservice tog fram olika alternativ för anpassning av lokalerna. Alternativen innebar dels möjligheter att öka verksamheten så att alla klasser som önskar skulle få möjlighet att komma, dels nystart med oförändrad kapacitet. Det minst dyra alternativet som förordades och fastighets- och servicenämnden hade att ta ställning till vid sitt senaste sammanträde innebar oförändrad verksamhet och en investering på 13,5 miljoner kronor.

Hälsoäventyrets framtid har väckt oro inte bara bland personalen bland vilka flera har sagt upp sig. Regionrådet Johan Örjes (C) har i en interpellation till Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen dit Hälsa och habilitering hör, frågat hur styrelsen tänkt säkerställa att Uppsalaelever ska få ta del av Hälsoäventyret till hösten.

Malena Ranch har svarat att Tidtabell för bygget och därmed rekryteringar (av personal) är inte fastslagna än.

När beslut om programarbete för Hälsoäventyret vid Kungsgärdet nu återremitterats kommer blir det än osäkrare när ett nytt Hälsoäventyr kan öppna. Thomas Thunblom, direktör för Landstingsservice, meddelar i ett mejl att ”det finns i dag inga alternativa lokallösningar inom en månad till Hälsoäventyret”.