Vid en besiktning av huset på en ort i Uppsala kommun konstaterade kommunens inspektörer flera brister i byggnaden. Delar av fasaden hade börjat lossna, hängrännor och stuprör låg på marken och ett hål fanns i marken vid garageporten. Plan- och byggnadsnämnden har nu beslutat att husägaren måste åtgärda bristerna. Om det inte sker inom ett halvår döms ägaren att betala 10 000 kronor i vite och därefter 5 000 kronor varje månad som huset inte reparerats.

Enligt nämnden utgör fasaden en rasrisk. Hålet i marken och bristen på avvattning gör att fukt och mögel kan skada huset och sprida sig till sammanbyggda grannfastigheter. Husets skick strider därmed mot reglerna i plan- och bygglagen, som kräver att byggnader ska hållas i vårdat skick och underhållas. Bristerna har redan tidigare påpekats för ägaren, men enligt kommunen har inget skett.