Förslagen presenterades vid en pressträff på torsdagen. Riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) talade om ensamheten bland äldre tillsamman med kommunalrådet Mohamad Hassan, Malin Sjöberg Högrell som kandiderar till Region Uppsala och riksdagskandidaten Lina Nordquist.

– Känslan av att inte vara behövd är hög bland äldre, två av tre personer över 60 år bor ensamma, sju av tio upplever ensamhet. En av orsakerna är att de inte känner sig behövda, sade Barbro Westerholm.

Trots att hon är en bra bit över 80 år kandiderar hon för en ny period i riksdagen. Men alla är inte lika lyckligt lottade.

– Vi har en utbredd åldersdiskriminering i vårt samhälle och den börjar redan när man fyllt 40 år, sade Barbro Westerholm.

För att komma till rätta med problemen har Liberalerna en rad förslag.

I Uppsala län vill Malin Sjöberg Högrell att husläkare ska kunna skriva ut remiss på sociala aktiviteter.

Mohamad Hassan anser att det är viktigt att äldre får tillgång till wifi på kommunens särskilda boenden. I dag finns det bara på fem av nitton boenden i Uppsala kommun.

– Har man wifi så kan man exempelvis kommunicera lättare med sina barn via skype om de bor i andra delar av landet. Men vi behöver också se över våra utemiljöer så att de passar äldre bättre säger han.

Det kan handla om att anlägga parkbänkar vid motionsspår så att äldre kan sätta sig ner och vila på sin joggingtur.

Nationellt vill L skapa en strategi mot ensamhet, minska detaljstyrningen så att hemtjänsten kan få mer social tid hos äldre, se till så att ingen tvingas dö ensam, sänka reavinstskatten på bostäder och höja bostadstillägget.