Det var i tisdags i förra veckan som Uppsala kommuns miljöförvaltning kontaktades av smittskyddsenheten gällande ett misstänkt utbrott på Fyrishov.

– Vi kontaktade då Fyrishov som vidtog åtgärder genom att göra rent alla golv samt chockklorera alla bassänger, säger Patrik Brodd, avdelningschef för miljöförvaltningen och hälsoskydd på Uppsala kommun.

När den misstänkta smittan blev känd för Fyrishov så tog de vattenprover i bassängerna – ­ett prov som var klart på lördagen, som då inte visade några tecken på smitta. Samtidigt tittade miljöförvaltningen på vad som hade förändrats i verksamheten och såg då att det skett en ommålning i en undervisningsbassäng. En bassäng som efter att smittan blivit känd har stängts av.

Artikelbild

| Den misstänkta smittan på Fyrishov var inte nog allvarlig för att miljöförvaltningen skulle stänga verksamheten eller informera allmänheten.

Är det någonting annat som pekar på att smittan kommer från undervisningsbassängen?

– Undervisningsbassängen har blivit ommålad och Fyrishov misstänker att det kan vara en möjlig källa. Men vi vet inte var den eventuella smittan kommer ifrån, säger, säger Patrik Brodd.

Bedömde ni inte att det fanns skäl att stänga Fyrishov?

– Nej, vår bedömning är att det inte har inneburit någon fara eller allvarliga konsekvenser för allmänheten, säger Patrik Brodd.

Innebär det inte allmänskadliga konsekvenser när flera barn misstänks ha drabbats av ett bakterieutbrott?

– Även om det är jätteobehagligt för de drabbade barnen så är denna typ av infektion inte farlig och går över av sig själv, säger han.

Helene Lundevall, koordinator på Fyrishov, skriver i ett mejl till UNT att "bedömningen om öppethållande gör Fyrishov tillsammans med miljökontoret som är kontrollerande myndighet".

Enligt Johan Nöjd, smittskyddsläkare vid smittskyddsenheten, så har hittills ett 20-tal personer kontaktat vården med liknande symptom som kan kopplas till Fyrishov. Och att de första patienterna med dessa symptom kom in för tre veckor sedan.

– Det kan vara många fler som har lindriga symptom och som inte kontaktat vården. Så riktigt hur många som har drabbats vet vi inte, säger Johan Nöjd.

Det är inte heller säkert att det någonsin kommer bli bekräftat att det verkligen rör sig om Pseudomonas aeruginosa .

– Vi har inte kunnat ta prov från någon patient, då ingen haft några öppna sår som krävs för att ta prov. Men allt pekar på att det rör sig om det, säger Johan Nöjd.

Patrik Brodd poängterar att det inte är bekräftat att det rör sig om Pseudomonas aeruginosa, samt att det inte är bekräftat att det sprids från just Fyrishov. Men att det inte går att utesluta och att mycket pekar på det. De valde därmed att inte informera allmänheten om det misstänkta utbrottet.

– Det krävs att det finns en väldigt stor risk för allmänheten för att vi ska stänga en verksamhet eller gå ut med information, säger han, och fortsätter:

– Då det inte är bekräftat varifrån smittan kommer så fortsätter utredningen gällande smittans ursprung.

Helene Lundevall säger att de inte kommer att stänga av fler delar av Fyrishov som det ser ut i nuläget, trots att den eventuella smittan inte är lokaliserad. Det är ett arbete som miljöförvaltningen fortsätter med.

– Vi utreder vidare var smittan eventuellt kan ha sitt ursprung. Både på botten av undervisningsbassängen och på andra ytor, säger Patrik Brodd.