SMHI varnar för kraftig åska, med lokalt stora regnmängder och mycket hårda vindbyar under förmiddagen.

Definition för Varning klass 1 kraftig åska enligt SMHI: "Omfattande och frekvent åska som medför stora störningar i el- och telefontrafiken. Lokalt kan det även innebära mycket kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn. Om prognosen ändras till ännu mer omfattande åska och kraftigare skyfall uppdateras varningen till en högre varningsklass."