Socialnämnden har granskat de företag man anlitar när barn och ungdomar, främst ensamkommande, placeras i familjehem. Det kom då fram att sex företag saknar tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Socialnämnden har hävt avtal med ett par av företagen, för övriga pågår juridiska processer kring tillstånden.

Frågan är varför saken inte upptäckts tidigare. Johan Eikman, enhetschef vid socialförvaltningen i Uppsala kommun, förklarar att den typ av företag det rör sig om haft möjlighet att arbeta utan tillstånd fram till april 2018.

– I höstas gjorde vi en kontroll och det var först då det här kom fram, säger Johan Eikman.

Finns det något som tyder på att de ungdomar som placerats i familjehem genom de tillståndslösa företagen farit illa?

– Nej. Alla familjehem som tagit emot placeringar har utretts av kommunen.

Johan Eikman uppger att det tiotal unga som placerats i familjehem genom de aktuella företagen får bo kvar där. Familjehemmen får då stöd av kommunen i stället för som hittills av företagen.

Som en följd av det inträffade har socialförvaltningen skärpt sina kontroller och upphandlingsrutiner.

De sju företagen arbetar med att föreslå familjehem till kommunerna vid placeringar av barn och ungdomar och ger sedan familjerna stöd.

2017 skärptes lagen så att dessa så kallade konsulentföretag måste ha tillstånd från IVO och tillståndsplikten gäller fullt ut sedan april 2018. Syftet med lagändringen är bland annat att säkerställa att personalen är lämplig och har rätt utbildning.

Ett av de tillståndslösa bolag som kommunen hävt avtalet med är Alistma Care AB. I fjol avslog IVO en ansökan från dem om att bedriva konsulentverksamhet. Enligt IVO uppfyller inte företagets företrädare kravet på lämplighet eftersom de tidigare haft ett stödboende för ensamkommande vid Grillby utan tillstånd.

Branschen för konsulentföretag har varit mycket lönsam och Alistma Care är ett av de bolag som tjänat mycket pengar på ensamkommande. De två senaste åren har företaget gjort en vinst på 27 miljoner kronor utifrån intäkter på totalt 78 miljoner kronor.

Det innebär en vinstmarginal på 34 procent, vilket är en mycket hög siffra. Man kan även uttrycka det som att var tredje krona som kommunerna betalat till företaget har blivit vinst åt ägarna.

UNT har utan framgång sökt företrädare för Alistma Care.

IVO har genomfört en egen granskning av konsulentföretag i 40 kommuner och då påträffat sju företag som saknat tillstånd. I flera fall har socialnämnden i Uppsala använt sig av just dessa.

I IVO:s granskning var Uppsala den kommun som använt flest tillståndslösa företag, något som enligt IVO kan hänga samman med att Uppsala är en ovanligt stor kommun.

Att de konsulentföretag som anlitas har tillstånd är kommunernas sak att kontrollera.

– Kommunerna ansvarar nu för att vidta åtgärder i de fall där det saknas tillstånd, uppger Magnus Lagerqvist vid IVO.

Vad händer nu med bolagen?

– Verksamheten måste upphöra skyndsamt.

IVO har polisanmält stödboenden som drivits utan tillstånd men om det blir så även i fallet med konsulentföretagen är ännu oklart.

Suzanne Julin, ordförande vid Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård, tycker att IVO ägnar sig för lite åt att granska konsulentföretagens kvalitet.

– IVO tittar mer på om företagen betalat sina skatter och liknande. Det finns verksamheter som har fått tillstånd av Ivo trots att de inte hållit tillräckligt hög kvalitet, säger Suzanne Julin.