En krögare fick i november 2016 ett återbetalningskrav på sammanlagt 432 520 kronor som mannen fått i sjukersättning. Försäkringskassan menar att mannen ska ha fått ersättningen felaktigt utbetald eftersom att han fått lön under en period då han samtidigt fått sjukersättning. Mannen har bland annat varit aktiv i ett företag som drev en restaurang i Uppsala under tiden som han fått ut sjukersättning från Försäkringskassan.

Krögaren överklagade återbetalningskravet till Förvaltningsrätten. Han menar att pengarna som betalats ut till honom i form av lön inte ska betraktas som lön, utan som ekonomiskt stöd från hans familj. Flera intyg har kommit in till Försäkringskassan som styrker krögarens berättelse. Men intygen ska enligt domen från Förvaltningsrätten har kommit in efter att Försäkringskassan meddelat att krögaren varit återbetalningsskyldig.

Försäkringskassan menar att det väger tungt att flera företag, i egenskap av arbetsgivare, lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket om utbetald lön till krögaren under perioden då han fått sjukersättning.

Förvaltningsrätten har beslutat att krögaren är återbetalningsskyldig och ska betala tillbaka de 432 520 kronorna och att hans överklagan ska avslås.