Jakob Johansson, legitimerad läkare och sjukhuschef, har det övergripande medicinska ansvaret på sjukhuset. Han bekräftar att sjukhuset förlorar personal och just nu står utan medicinskt ansvarig ortoped.

– De som slutar har bidragit till en stor insats, det är ett svårt läge för oss och vi arbetar på att rekrytera ersättare och undersöker möjligheterna att ta hjälp av läkare från andra delar av Aleris. Vi har flera skickliga läkare kvar på Elisabethsjukhuset och vi fortsätter erbjuda patienter kvalificerad ortopedisk vård, säger han.

Den bakomliggande orsaken till avhoppen ska vara olika syn på hur verksamheten ska se ut i framtiden och även bero på problem med scheman.

Olika syn på verksamheten i framtiden, vad innebär det?

– Det finns inga konkreta trätofrågor. Det rör sig om hur vi ska hantera ett ökande inflöde av remisser och hur vi ska möta behoven hos patienterna. Kring schemafrågorna är det vanliga tekniska frågor, säger Jakob Johansson.

Ortopedin har inte någon medicinskt ansvarig sedan i juni och Region Uppsala är informerade.

– Enligt kontraktet med Region Uppsala ska vi ha en medicinskt ansvarig inom ortopedin och på sikt är det inte bra att det är så här.

Sjukhuschefen berättar att sommaren operationer sker enligt plan.

– Patienterna intygar att de är nöjda med vården.

Under hösten 2015 uppmärksammade sjukhusledningen en ökning av antalet komplikationer efter höftoperationer. Både interna och externa granskningar inleddes och på våren 2016 stoppades operationerna. Flera fall rapporterades till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Läs mer: Nitton fick vårdskador

De felbehandlingar med höftartroskopiska operationer som hamnade hos IVO för bedömning 2016, har de varit en bidragande orsak till de ortopeder som nu slutar?

– Nej, inte vad jag känner till. Kring det har vi utvecklat en handlingsplan för att undvika komplikationer och att tidigt uppfatta problem.

IVO har ännu inte kommit med sin slutliga bedömning kring de totalt 56 patientärenden som har inkommit från Elisabethsjukhuset.

Läs mer: Opererades fyra gånger blev aldrig bättre

Tidigare chefsläkaren på ortopedin, Hans Rahme, som nu har sagt upp sig kommenterar varför han har sagt upp sig från på Elisabethsjukhuset.

– Anledning är att det finns skilda filosofier om hur sjukhuset ska drivas. Det är inte helt ovanligt att det är så. Man ska komma ihåg att verksamheten på Elisabethsjukhuset har varit fantastisk, säger han.