Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 3 112 personer som har besökt Region Uppsalas primärvård eller den privata primärvården i länet har svarat på en enkät angående deras läkarbesök. I undersökningen får personalen högt betyg när det gäller respekt och bemötande. 85,3 procent av patienterna hade en positiv eller mycket positiv upplevelse.

Helhetsintrycket är lite bättre för de privata vårdcentralerna, de har 83,7 procent jämfört med de 77,7 procent som Region Uppsalas vårdcentraler fick. Genomsnittet för riket är 79,2 procent.

­– Det känns mycket bra att Uppsala ligger över rikssnittet, men helst bör samtliga patienter vara nöjda, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen, i ett pressmeddelande.