Anna Cervin, psykolog, hörde att Stefan Löfven kommer till Uppsala på torsdagseftermiddagen. Hon skrev då i uppgivenhet en insändare till UNT om att statsministern borde göra våra barn stolta igen genom att inte skicka tillbaka ensamkommande flyktingar efter att de fått etablera sig i Sverige.

– Barn i Sverige är glada och stolta över att alla här har rätt till skola, sjukvård och att alla har lika värde. Att vi tar hand om alla oavsett vem man är eller vad man har för bakgrund. Nu har de börjat ifrågasätta hur bra Sverige egentligen är, förklarar hon.

Efter att ha frågat några vänner om de ville stå som medförfattare till insändaren så slutade inte namnen att strömma in. När det var dags för demonstrationen på torsdagen hade cirka 1 000 namnunderskrifter samlats in.

Artikelbild

En av de som var på plats vid eftermiddagens demonstration var Gudrun Rosén som berättar för UNT:s reporter att hon är engagerad i ämnet.

- Det här handlar om våra barn också. De har knutit relationer till andra barn som nu ska utvisas.

TIllsammans med maken Johan och sonen Gustav stod Gudrun Rosén med ett plakat med texten "Stefan Löfven, stoppa utvisningarna till Afghanistan!"

Vänner till arrangören Anna Cervin och hennes familj blev förra sommaren familjehem till en ensamkommande pojke. Efter att han nu fyllt 18 år så fick han, liksom många andra, avslag på sitt uppehållstillstånd och måste återvända till Afghanistan där han inte längre har någon familj kvar.

– Vad säger vi till våra barn? Hur ska vi kunna svara på våra barns frågor och möta deras förtvivlan när vi lärt dem att i vårt samhälle har allas liv samma värde?

Artikelbild

| Anna Cervin har samlat ihop flera hundra namn att ge till statsministern under hans besök.

Anna Cervin menar att medan vi svenskar inte ens får besöka så utsatta länder som Afghanistan, så måste andra skickas tillbaka dit trots faran. Samtidigt växer antalet barn som måste ta avsked till kompisar och nya familjemedlemmar.

– Det finns många åsikter om hur många invandrare vi ska ta in i Sverige, men jag har aldrig stött på någon som inte vill ta hand om dem som redan är här. Vi är så många som har byggt upp relationer.

Beslutet behöver tas av statsministern, anser Anna Cervin. Att engagemanget redan finns överallt tycker hon sig ha bevisat med de inströmmade namnen.

– Om Stefan Löfven fattar ett beslut så finns det många som vill satsa på dem vi redan tagit emot. Det är inte värdigt att låta dem återvända.

Planen är att någon av medförfattarna ska lämna över namnlistan utanför universitetshuset efter att Stefan Löfven haft ett offentligt anförande.