Det råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelserna i Uppsala respektive Stockholms län har därför beslutat att eldningsförbud ska gälla från och med söndag, 16 juni, klockan 16 i Stockholm och från klockan 17 i Uppsala län. Förbudet gäller tillsvidare.

Besluten har tagit i samråd med länets räddningstjänster och med prognoser från SMHI.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle, som till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar.

Men det går fortfarande bra att grilla på egen tomt, om bara grillen är utformad "så att det inte finns risk för brandspridning", skriver länsstyrelsen. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Det torra vädret ut att fortsätta de närmaste två veckorna, visar en titt på tjänster som SMHI och Klart.se, även om det kan komma lite nederbörd i form av skurar.

SMHI har också en varning utfärdad för brandrisk i skog och mark i Stockholms län utom vid Roslagskusten.

I sin information om eldningsförbudet påpekar länsstyrelsen att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts. Därför ska man alltid var försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands, skriver länsstyrelsen. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.