Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om projektdirektiven för både spårvägen och Uppsalapaketet under onsdagens möte. Det största projektet rör spårvägen. Det handlar om att ta fram underlag för både kostnader och utformning av den planerade spårvägen mellan Resecentrum och Bergsbrunna i två grenar, en via Rosendal/Gottsunda, och en via Ulleråker/Ultuna.

Att det behövs en utbyggnad av kollektivtrafiken i södra staden är politikerna överens om. Vilken form av kollektivtrafik det ska bli har man ännu inte beslutat. Spårväg är fortfarande huvudalternativet. Parallellt med spårvägsutredningen ska också ett alternativ med så kallade superbussar, BRT, utredas.

– Nu måste vi köra i gång med arbetet. Det här ska projekteras och utredas och landa i olika former av beslut så att vi kan hålla tidsplanen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Artikelbild

| Så här är den norra delen av spårvägen tänkt att dras från Resecentrum och söderut.

2021 ska planeringen vara klar så att kommunen kan fatta ett beslut om att bygga spårvägen eller inte. 2029 ska vagnarna rulla på spårvägen, givet att det blir ett beslut om spårväg. Den planeras för 80 000 resor en genomsnittlig vardag. Det kan jämföras med dagens resandesiffra som är 95 000 för de gröna stadsbussarna i Uppsala. 2029 ska även den nya stationen i Bergsbrunna vara färdig.

För sträckan mellan Gottsunda och Bergsbrunna har Uppsala redan fått garantier om 900 miljoner kronor i statliga bidrag för en spårväg. Dessutom har Uppsala kommun och Region Uppsala lämnat in en ansökan om 1,25 miljarder i statliga pengar för resten av spårvägen in till Resecentrum. Besked om huruvida Uppsala får bidrag till hela spårvägen eller inte väntas i början av sommaren.

Planer för Uppsalas åtagande att bygga bostäder i Bergsbrunna och omgivande områden ingår också i projektet. Fram till 2050 behöver cirka 1 000 bostäder om året byggas i Bergsbrunna, Ultuna, Bäcklösa och Gottsunda för att kommunen ska klara sitt bostadslöfte till regeringen.

I projektet ingår även en utbyggnad av Resecentrum. 2020 ska en utvecklingsplan för stationen vara färdig.

Artikelbild

| Den gula linjen visar den del av spårvägen mellan Gottsunda och Bergsbrunna för vilken Uppsala redan fått klartecken för statliga bidrag.

LÄS MER: Miljardbidrag kan ge Uppsala spårväg

LÄS MER: Uppsala spårväg sätter rekord

LÄS MER: Bergen förebild för Uppsalas spårväg

LÄS MER: Spårvagn skapar splittring

LÄS MER: Uppsala får 900 miljoner för spårväg