Polisen var halvtimmen senare på plats.

– De misstänkta var inte kvar då, men vi såg tydliga fotspår därifrån. Det var två obehöriga personer har vi konstaterat, säger RLC-befälet Daniel Winge.

Hur vanligt förekommande är detta?

– Jag har ingen statistik på det, men min bedömning är att det inte händer så ofta.

Hur farligt är det att klättra upp i tv-masten?

– Det som kan hända är att man kan ramla ned.

Den gamla tv-masten, mer känt som Flogstatornet, användes fram till 1985 för Sveriges Radios och Sveriges Televisions utsändningar i Uppsalaområdet. Sedan dess har den använts främst för mobiltelfoni, kommunikationsradio, radiolänk samt närradio och privat lokalradio, enligt Wikipedia.