En Uppsalaofficer agerade som om han hade körkort och använde flitigt sin egen bil på arbetsplatsen. Men i själva verket har han aldrig haft vare sig körkortstillstånd eller körkort.

Mannen är lärare vid Luftstridsskolan och har varit anställd i försvarsmakten sedan 1980-talet. Han avslöjades av en tillfällighet i april förra året, då han körde en personbil på Uppsala garnisons område och stoppades av militärpolis. Han ska då ha uppgivit att han glömt sitt körkort, men tillkallad polis kunde efter en registerkontroll konstatera att mannen aldrig haft något körkort eller körkortstillstånd.

I november 2017 dömdes han av Uppsala tingsrätt till dagsböter för olovlig körning. Officeren anmäldes också av chefen för Luftstridsskolan till Försvarsmaktens personalansvarnämnd. Enligt anmälan ska officeren under sin anställning agerat som om han hade körkort.

"Det rimmar illa med Försvarsmaktens krav på öppenhet och ansvar- - -genom sitt agerande har han åsidosatt vad som åvilar honom i hans anställning som yrkesofficer och gjort sig skyldig till en tjänsteförseelse som inte kan anses som ringa", skriver myndighetens personalansvarsnämnd nu i ett beslut. Officeren straffas med ett löneavdrag på 25 procent av daglönen under en period av 15 dagar och riskerar sin anställning inom Försvarsmakten om han fortsätter att framföra fordon i strid med gällande lagstiftning.