Det visar siffror i en ny undersökning som Novus genomfört, på uppdrag av försäkringsbolaget Trygg Hansa. Enligt undersökningen är nästan hälften av de tillfrågade småbarnsföräldrarna osäkra på hur man utför hjärt-lungräddning på ett barn. Bland förskolelärarna som tillfrågats var den upplevda osäkerheten lägre än så, men närmare var tionde förskolelärare svarade att de inte är säkra på vad de ska göra om ett barn exempelvis sätter i halsen och inte kan andas.

Av de förskolelärare som erbjudits utbildning i hur man rycker in med första hjälpen och hjärt-lungräddning när barn drabbas uppger sex av tio att det var mer än ett år sedan de utbildades.

– Det är viktigt att återkommande repetera för att hålla kunskapen färsk, helst en gång om året. Vi ser att föräldrar som gått upprepade kurser känner sig mycket tryggare om något väl händer eftersom kunskapen då satt sig i muskelminnet. Jag tycker även att föräldrar bör uppmana släkten, förskole- eller skolpersonal och andra vuxna i barnets närhet att öva, säger Alexandra Gahnström, barnförsäkringsexpert på Trygg-Hansa.

I Uppsala utbildas alla förskolelärare, det säger Marie Fellenius som är förskolechef i kommunen.

– Vi har återkommande utbildningar och genomgångar och varje förskola håller regelbunda kurser för personalen.

Enligt Fellenius kan det dock dröja upp till tre år mellan varje utbildningstillfälle.

– Som tur är händer det inte ofta att personalen behöver använda träningen i skarpt läge, så därför får man ingen träning på det sättet. Men om det väl händer är det viktigt att man vet vad man ska göra.