Det nya åtgärdsprogrammet ska ha nått full effekt 2022 och enligt Region Uppsalas beräkningar ska de satsningar man nu gör betala sig på tio år i form av lägre energikostnader.

– Det handlar om energibesparande investeringar men också energiproducerande investeringar, som solceller. Därtill driftoptimering där vi exempelvis använder våra ventilationssystem på ett smartare sätt, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden, i ett pressmeddelande.

Vid den nya bussdepån för stadsbussarna som byggs i Fyrislund, kommer investeringar göras för att minska energiförbrukningen. För att snabbare kunna få fler elbussar i trafik vill Region Uppsala installera någon form av energilager, till exempel batterier, där överskottsel kan lagras. Energiproduktion i form av biogasmotor som drivs med gas från en rötgasanläggning, nämns också i pressmeddelandet. Stadsbussdepån ska även förses med en solcellsanläggning, något som även ska installeras vid Almunge vårdcentral.

– Det är tuffa målsättningar, men förra gången nådde vi ju våra målsättningar mer än väl. Tanken är ju också att Region Uppsala inte bara ska minska sin energikonsumtion och sina kostnader, utan också att vi ska kunna bidra till en minskad klimatpåverkan, säger Björn-Owe Björk (KD).

Region Uppsala hade ett liknande energisparprogram för åren 2014–2018. Ambitionen var då att minska förbrukningen med 10 procent, utfallet blev 22,3 procent minskad energianvändning.