UNT har vid flera tillfällen i år skrivit om hemlöshetsfrågorna i Uppsala. I våras berättade vi att beläggningen på Uppsalas härbärgen för hemlösa hade mer än halverats, trots att antalet hemlösa inte hade minskat i stan och att Sagahemmet därför skulle läggas ned.

I höstas berättade vi å andra sidan att Uppsala stadsmission skulle få större ekonomisk stöttning av Uppsala kommun, och att antalet unga som söker hjälp ökat kraftigt under de senaste åren. Då intervjuade vi också kvinnor som berättade hur de alltid var på sin vakt och sov med skruvmejsel eller kniv för att kuna freda sig vid behov.

Just kvinnor är en extra utsatt grupp, och för att värna dem omvandlas från första januari Sagahemmets härbärge, som drivs av Frälsningsarmén, till ett härbärge för kvinnor, vilket Radio Uppland var först med att berätta om.

– Vi i oppositionen kritiserade i våras att kommunen sade upp avtalet med Frälsningsarmén om Sagahemmet. Men nu har man kommit överrens och hittat en ny verksamhet. Kvinnor har det svårt och är en extra utsatt grupp och behöver få bo separat för att få vara i fred. Frälsningsarmén har visat intresse för att arbeta med den här gruppen, säger Jonas Segersam, (KD), andre vice ordförande i socialnämnden och kommunalråd.

Enligt honom har kommunen inte fått signaler om fler som behöver hjälp. Det handlar i stället om att ge rätt hjälp nu när utrymme för det finns.

– Generellt sett har beläggningen på våra härbärgesplatser gått ned, vilket öppnar för den här möjligheten, säger han.