Det uppmärksammande fallet om den terrormisstänkte Uppsalabon under hösten 2016 har nu fått ett definitivt slut. Manen som var häktad under en dag och frihetsberövad under tre, har fått rätt på sin begäran om ersättning. Ersättningen rör det lidande som frihetsberövandet innebar för honom och även ombudskostnader. Summan på ersättningen är på totalt 7 699 kronor, vilket är ett normalt belopp vid frihetsberövanden av denna längd. Häktningen kritiserades under hela processen av mannens advokat Leif Silbersky, då han menade att det aldrig fanns några kvalificerade bevis mot mannen.