Det var strax innan klockan 14 som räddningstjänst larmades till en skogsbrand i Stora Kil väster om Uppsala. Totalt brinner ett område på 10 000 kvadratmeter.

Tre stationer arbetar med släckarbetet.

Vid 15-tiden uppger räddningstjänsten att branden är inringad. I mitten av branden är eldslågorna fortfarande höga men branden är under kontroll och spridningsrisken är låg, då det inte blåser nämnvärt.

Vid 16.15-tiden är prognosen att brandstyrkor behöver vara kvar på platsen en eller två timmar till. Därefter tar markägaren över ansvaret för eftersläckningsarbetet.

Det ska inte finnas någon fara för boningshus eller djur eftersom branden pågår mitt inne i skogen.