Det var mellan november 2018 och maj 2019 som mannen vid upprepade tillfällen både misshandlade och hotade kvinnan. Uppsala tingsrätt skriver att domen till stor del bygger på kvinnans berättelse men att det med bevisningen som lagts fram är utrett att mannen misshandlat henne vid tre tillfällen. Tingsrätten anser även att det är utrett att mannen yttrat hot om att både våldta och döda kvinnan. Då mannen är dömd för att vid två tidigare tillfällen ha misshandlat sin fru blir påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan där han kommer att behandlas för alkoholmissbruk samt våldsproblematik. Hade fängelse valts hade straffet varit nio månader.