Den första augusti stoppade utbildningsnämnden verksamheten vid förskolan Sanabil Al-Hanan i Valsätra. Enligt nämnden hade den privata förskolan under långa perioder helt saknat förskollärare, vilket är ett brott mot skollagen. 

Sedan starten 2014  hade förskolan fått krav på sig fyra gånger att anställa förskollärare, under hot om att tillståndet annars kunde dras in. Det fanns även kritik om att barnen inte fick tillräcklig språkträning. Slutligen återkallades tillståndet för förskolan. 

Sanabil Al-Hanan överklagade till förvaltningsrätten som fastställde att det funnits skäl för nämndens beslut att stoppa verksamheten.

Förskolan gick därefter vidare till nästa instans, kammarrätten, som inte beviljar prövningstillstånd. Det innebär att förskolan inte återfår sitt tillstånd.

Företrädare för förskolan har tillbakavisat utbildningsnämndens kritik. Enligt Sanabil Al-Hanan har kommunens krav på åtgärder varit otydliga. I en inlaga till kammarrätten utlovade förskolan att lärarkompetensen skulle utökas ordentligt om man återfick tillståndet men det räckte alltså inte för att beveka domstolen.

Sanabil Al-Hanan har betecknat sig som ”en mångkulturell muslimsk förskola med en svensk-arabisk inriktning”. De cirka 50 inskrivna barnen har omplacerats till andra förskolor. 

Det här är första gången sedan 2013 som kommunen dragit in tillståndet för en privat förskola.