I ett underlag som tagits fram av Landstingsservice för diskussion om kommande investeringar ligger de nämnda lokalerna samt investeringar i kvinno- och barnklinikerna framflyttade till budget 2024-2027. Sammanlagt gäller det investeringar på 2,5 miljarder kronor.

Behovet av en ny cyklotron och en ny byggnad för den har tidigare med eftertryck framförts av såväl ledningen för bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) som av sjukhusdirektör Per Elowsson. Att investeringen som beräknats uppgå till omkring 57 miljoner kronor i diskussionsunderlaget flyttats fram till 2024 är inget som direkt tycks oroa BFC. I ett mejlsvar från verksamhetschefen Adel Shalabi skriver han:

”Verksamheten och sjukhusledningen har en pågående kommunikation och diskussion om cyklotronen och radiokemilaboratorium i en ny byggnad … en pågående förstudie ska ta fram underlag för beslut i landstingets investeringsråd och FSN (Fastighets- och servicenämnden) under hösten 2017. I de investeringar som sjukhuset ska ta beslut om i juni utgår vi ifrån, efter samtal med sjukhusledningen, att cyklotron och laboratorium prioriteras och hamnar i perioden 2018-2023.”

I Landstingsservice underlag finns totalt nästan 1,5 miljarder kronor avsatta för investeringar under 2018, inkluderat i dem finns 120 miljoner kronor för oförutsedda utgifter, en summa som återkommer varje år 2018-2022. Om det kommer att ge utrymme för cyklotronhallen är oklart:

– Jag hoppas att det kan bli en tidigareläggning av cyklotronen liksom av neonatalavdelningen, men det är sjukhusstyrelsen som gör prioriteringarna inom sitt område. Rent teoretiskt skulle pengarna avsedda för oförutsedda utgifter kunna användas, men av erfarenhet vet jag att det brukar dyka upp saker som måste åtgärdas, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Inte heller Stefan Olsson, regionråd för Moderaterna, ser potten för oförutsedda utgifter som en möjlighet att finansiera senare lagda byggprojekt:

– Jag har inte hunnit sätta mig in i frågan om cyklotronen, men generellt kan jag säga att det måste göras tuffa prioriteringar, och vi har inte mer pengar att fördela än S-MP-koalitionen. Det vi har sett som problem är att det för 2018-2020 inte finns en skarp plan som omfattar kostnader för evakuering av operationssalar som berörs av kommande byggprojekt. Rättspsyk och Tierps vårdcentrum har också hamnat olyckligt långt fram i investeringsplanen, säger Stefan Olsson.