I somras fick den tillförordnade chefen för Landstingsservice ett telefonsamtal från vd:n på ett företag inom byggbranschen i Uppsala. Enligt företagaren hade en anställd tjänsteman hos Landstingsservice bett honom att salta priset på ett byggprojekt som företaget utförde åt landstinget. Enligt vd:n begärde mannen att priset skulle höjas med 46 000 kronor. I polisförhör som senare hölls hävdar vd:n att han blev så paff att han inte visste vad han skulle svara.

Telefonsamtalet blev starten för en utredning som nu lett till att den landstingsanställde åtalas för mutbrott. Tjänstemannen arbetade bland annat med att undersöka behovet av renoveringar på landstingets fastigheter. Landstingsservice inledde en egen utredning av anklagelserna och tog bland annat hand om tjänstemannens mobiltelefon och tjänstedator, för att undersöka innehållet. Enligt chefen hittades mejl och sms som bland annat visade att den anställde bett att få byggmaterial till en bro på sin tomt från ett företag som arbetade med byggprojekt åt landstinget.

Efter någon vecka anmäldes misstankarna till polisen, samtidigt som den anställde varslades. Han fick senare lämna sin tjänst:

– Vi ansåg att misstankarna redan då var så pass styrkta att han inte längre kunde vara kvar, säger Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör på Landstingsservice.

Fallet har utretts av åklagare vid riksenheten mot korruption som på onsdagen lämnade sin stämningsansökan till Uppsala tingsrätt. Den tidigare anställde åtalas för tagande av muta i tre fall. I ett mejl som han 2013 skickade till en chef på ett byggföretag i Uppsala, som utförde arbeten åt Landstingsservice, skrev tjänstemannen: "ska bygga en bro i limträ, undrar om man kan få material genom er?" Lite senare lämnade tjänstemannen över en ritning på bron till byggchefen, med en önskelista på material. Byggchefen har i förhör förklarat att han sade blankt nej till mannens begäran.

Önskemålet om att salta en räkning med 46 000 kronor misstänks ingå i ett upplägg där den anställde ville få sin bil omlackerad, men låta landstinget stå för kostnaden genom att summan maskerades som extra materialkostnader för landstingets byggprojekt. I ett sms till en företagare skrev mannen: "Hej hur ser du på lite sponsring? 30´plåt + 40´lack?"

Slutligen åtalas mannen för ett mejl till en annan företagare i Uppsala. "Två biljetter till Italien skulle inte heller sitta fel", skrev den landstingsanställde till företagaren. Enligt åklagaren var även det en begäran om en otillbörlig förmån.

Den åtalade mannen har i polisförhör förnekat att det rört sig om några försök att få mutor. Mannen har bland annat förklarat att han bara ville veta om det gick att köpa byggmaterial till bron till rabatterat pris. Prispålägget på en räkning kan ha gällt en skuld från ett tidigare byggprojekt som behövde regleras, enligt tjänstemannen, som också förklarat att han accepterade biljetterna till Italien först efter det att företagaren erbjudit honom resan i ett par års tid. I förhören har tjänstemannen medgett att han ställt vissa frågor till leverantörerna, men förklarat att han sett det som erbjudande om att sponsra honom, inte som mutor.

Sedan misstankarna väckts har Landstingsservice skärpt sina rutiner, enligt förvaltningsdirektören:

– Vi har extra fokus på de här frågorna och har förstärkt internkontrollen. Vi fortsätter informera våra leverantörer om att de ska vara uppmärksamma på sådana här situationer, säger Thomas Thunblom.

För att en person ska åtalas för mutbrott räcker det att man begärt en otillbörlig förmån, även om man sedan inte tagit emot varan eller tjänsten.