Region Uppsala (tidigare landstinget) har under 2015 och 2016 anlitat ett specifikt byggföretag för ett stort antal byggprojekt. Företaget drivs av en person vars bror under samma period arbetade som tjänsteman på landstinget.

Tjänstemannen har varit projektledare vid 16 byggnadsuppdrag som utförts av broderns byggföretag. Tjänstemannen har då haft kontrollansvar för ekonomin i de olika entreprenaderna, uppdrag som Region Uppsala betalat med sammanlagt 11 miljoner kronor.

– Med facit i hand kan jag tycka att det inte var alldeles lämpligt att tjänstemannen var projektledare för uppdrag som utfördes av hans brors byggföretag.

Artikelbild

| Kontrollerar. Cecilia Forss (m) är ordförande för revisorerna vid Region Uppsala.

Det säger Jonas Eriksson, teknisk chef vid landstingsservice, den enhet inom Region Uppsala där tjänstemannen varit anställd.

Kunde ni inte ha satt in någon annan projektledare med tanke på jävsrisken?

– Vi har haft brist på projektledare. I och med att en tjänsteman på landstingsservice avskedades efter ett misstänkt mutbrott blev bristen ännu större. Därför sattes den här projektledaren in för flera jobb som hans brors företag arbetade med.

Enligt Jonas Eriksson var tjänstemannen öppen om sitt släktskap med byggföretagaren.

– Vi såg till så att han var projektledare för så få arbeten som möjligt där det här företaget var inkopplat.

Byggfirmans senaste årsredovisning, som är från 2015, visar att 20 miljoner kronor av det årets intäkter kom från landstinget. Det motsvarade 85 procent av företagets omsättning. Vinsten blev 3,5 miljoner kronor vilket innebär en vinstmarginal på 15 procent. Det är dubbelt så mycket som snittet för byggbranschen.

De senaste två åren har drygt en fjärdedel av budgeten för så kallat planerat underhåll inom landstingsservice gått till broderns byggföretag. Att en så stor andel av uppdragen hamnat hos just det företaget förklarar Jonas Eriksson med att byggfirman hade vunnit en ramavtalsupphandling för underhållsarbeten.

Han framhåller att tjänstemannen inte deltagit i vare sig ramupphandlingen eller beslut om vilka byggföretag som ska anlitas. Tjänstemannen har haft ett kontrollansvar för ekonomin i projekten men enligt Jonas Eriksson har fakturorna godkänts av tjänstemannens chef för att undvika jäv.

Cecilia Forss (M), ordförande för revisorerna inom Region Uppsala, säger att hon har förståelse för att det kan vara svårt att få tag i projektledare inom Uppsalas pressade byggmarknad.

– Frågan är om det hade gått att hitta någon annan projektledare. Men det avgörande är vilken kontroll landstingsservice haft av byggföretagets fakturor och annat, menar Cecilia Forss.

Hon framhåller att det inte går att porta upphandlade företag från uppdrag bara för att de har relationer med förvaltningen men säger att jävsmisstankar ska minimeras så långt det går.

Den utpekade tjänstemannen är inte längre anställd vid landstingsservice. Att han slutat har enligt Jonas Eriksson inget att göra med broderns bygguppdrag vid Region Uppsala.