– Vi har tre lindrigt skadade personer och vi jobbar vidare på platsen, uppgav Räddningstjänsten.

Det är i nuläget oklart exakt vad som föranledde krocken.

Vägen stängdes av helt, men vid 14.30 tiden hade räddningstjänsten lämnat och vägen var åter framkomlig.