– Det är en sak att man kan ta hand om snön som ramlar ner. Men hur i herrans namn ska man kunna skotta upp det som plogats upp från hela gatan, säger Torgny Rehnberg, en av de boende i Sunnersta som reagerat.

– Det är befängt att fastighetsägarna ska sköta det som är kommunens mark, fortsätter han.

Gunnar Westermark, som också är engagerad i den lokala egnahemsföreningen, är av samma åsikt. Han promenerar runt i området och visar hur det ser ut.

Artikelbild

| Hur i herrans namn ska man kunna skotta upp det som plogats upp från hela gatan, säger Torgny Rehnberg i Sunnersta.

– Vissa skottar bra, men andra inte alls. Här tvingas de som klivit av bussen ut i gatan där de får trängas med bilar och bussar på ett smalt område, säger han och pekar på trottoaren där kommunens entreprenör skottat en bit vid busshållplatsen men där gångbanan sedan försvinner in under en stor snöhög..

Vill ni betala högre skatt för att kommunen ska ta ansvar för alla trottoarerna?

– Vi har inte tagit ställning till den ekonomiska biten. Men alla har inte möjlighet att skotta. Man kan vara sjuk eller bortrest. Antingen får man ändra beslutet eller också gå ut med information i brevlådorna att alla är ansvariga. Nu fungerar det inte, säger han.

Lagen med särskilda bestämmelser om renhållning och skyltning säger att kommunen har möjlighet att lägga ansvaret för snöröjning av gångbanor på fastighetsägarna. I kommunens beslut finns dock ett undantag ifall gångbanan används för att lägga upp snö och is. Det här ska dock inte tolkas som att plogvallar på trottoaren automatiskt blir kommunens ansvar, enligt Roger Lindström, driftschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Artikelbild

| Åsa Lundström i Fålhagen säger att det är tungt att skotta trottoaren. "Jag är ingen ungdom och har artros. Förra helgen var det så tungt att jag nästan grät", berättar hon.

– Det undantaget handlar om när vi håller på och lastar ut snö och tillfälligt måste använda hela gångbanan som snöupplag, säger han.

Är det rimligt att enskilda ska skotta bort all den snö som plogats upp från gatan?

– Jag har full förståelse för att det blir besvärligt när det är mycket snö. Men det är sällan ett läge där man kan peka på varandra och peka ut någon som syndabock. Det är ett samarbete där alla gör sin del. Jag kan inte kommentera enskilda gator. I vissa fall kan det vara rimligt att vi lastar ut snön från plogvallen men det går inte att säga generellt, säger Roger Lindström.

Ansvaret för trottoarerna är ytterst en ekonomisk fråga. De villaägare som i dag tvingas skotta trottoaren är samma skattekollektiv som skulle få betala ett utvidgat kommunalt ansvar. Hur mycket det skulle kosta för kommunen finns ingen beräkning av, men enligt Roger Lindström är det avsevärda belopp.

– Det handlar om att handla upp en helt ny maskinpark. Det blir ett helt nytt uppdrag och det är en politisk fråga, säger han.

Rickard Malmström (MP) säger att trottoarskottningen är en fråga han kikat på efter att han tillträdde som ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden vid årsskiftet.

– Situationen som det fungerar nu är inte tillfredsställande. Exakt hur vi ska göra har jag inget svar på förrän vi har alla pusselbitar på plats. Det är viktigt att vi har en struktur för vinterväghållning som gör att det fungerar som vi vill att det ska göra.

Han säger att det i slutänden också är en resursfråga och att det inte går att förvänta sig samma framkomlighet som på sommaren.

– Oavsett hur mycket vi lägger på vinterväghållning måste vi prioritera på ett klokt sätt. Jag tycker att kommunen ska ha rådighet att prioritera resurserna så att det kommer så många som möjligt till del. Men jag kan inte säga att kommunen ska ta över ansvaret innan jag sett de budgetmässiga konsekvenserna, säger han.