Dödsfallet har föranlett en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Enligt IVO:s utredning var en vuxen person med missbruksproblematik under en period placerad i jourfamiljen samtidigt som ungdomen. Det här skedde utan att verksamheten, Humana jour- och familjehemsvård Uppsala, var informerad. IVO skriver att verksamheten brustit i sin rutin för att säkerställa att jourfamiljer inte tar emot andra placeringar, utan att först samråda med verksamheten.

Så fort placeringen blev känd kontaktade Humana den kommun som placerat ungdomen i familjen

IVO framhåller att det i tillsynen inte framkommit något samband mellan att familjen tog emot ytterligare en placering och dödsfallet.