Ågerup Fastigheter AB stämmer Uppsala kommun på omkring en miljon kronor, berättar SVT Uppsala. De båda parterna har inte kunnat enas om vem som ska betala brandskyddet i före detta Allianshallen i Uppsala, som kommunen hyrt sedan 2008. Fastighetsbolaget vill bland annat ha ersättning för förbättringar av brandskyddsåtgärder som utrymningslarmsystem och nödljusbelysning.

Advokatfirman hävdar i stämningsansökan att parterna varit eniga om ågärderna. Då fakturorna anlände betalade inte kommunen med hänvisning till att arbetena var obehövliga. Bolaget anser att kommunen gjort sig skyldig till avtalsbrott i och med ett avtal finns om att kommunen är ansvarig för bland annat stärkt brandskydd.