I flera år har mobiltelefonernas existens i skolan debatterats. Den nytillträdda regeringen har nu meddelat att ett förbud mot mobilanvändande under lektionstid planeras att införas om två år. Frågan är hur stor effekt lagen får. Claes Ekstrand, som är rektor för Stavby och Tuna skola och som tidigare varit rektor för skolor i Stockholm, menar att regeringens förslag i stort sett är ett slag i luften.

– Det kan vara vissa skolor i utsatta områden som kanske hade haft nytta av det här. Vi har haft mobilförbud sedan flera år tillbaka och det är inte många skolor i Sverige som inte har mobilförbud, säger han.

Det bekräftas av den rundringning som UNT gjort till fjorton av Uppsalas högstadieskolor. Samtliga skolor svarar att de redan har någon form av mobilförbud under lektionstid. Eleverna får antingen låsa in mobilen i skåpet eller lämna den till läraren under lektionen – om inte mobilen skulle behövas i undervisningen, det vill säga. Flera skolor har gått ett steg längre och reglerar mobilanvändandet även övrig skoltid. Jensens grundskola, Engelska skolan och Kunskapsskolan har mobilförbud hela dagarna. På Stavby och Tuna skola är hela dagen förutom en rast, ofta lunchrasten, mobilfri.

Och kanske följer ytterligare skolor efter. På några av de skolor som i dag tillåter mobiler utanför lektionstid förs nämligen diskussioner om att begränsa mobilanvändning även på raster. På Valsätraskolan har man förutom mobilrestriktioner på lektionerna en helt mobilfri vecka varje termin, och enligt rektor Tomas Rylander är det troligt att det blir fler sådana veckor framöver.

– Mobilerna gör att eleverna tittar på skärmar i stället för att prata eller spela pingis på rasterna. Eleverna tycker att det är allt mer okej med mobilfria veckor, vi märker att deras medvetenhet kring mobilberoende har ökat. Mobilrestriktioner under lektionstid är det inga elever som ifrågasätter längre, säger han. På Valsätraskolan funderar man också över om sexorna framöver ska ha mobilförbud på rasterna. Skolan har dock inga planer på ett totalförbud även för högstadieeleverna. Främst för att det skulle bli för komplicerat, menar Tomas Rylander.

– Det skulle nog krävas ganska mycket energi för att se till att förbudet efterlevs. Att samla in mobiler från 480 elever skulle inte gå.

Några av de vanligaste argumenten för att förbjuda mobiler även på raster brukar vara att eleverna då pratar och umgås mer, rör sig mer och slipper nätmobbning och nättrakasserier under skoltid. De som argumenterar mot ett mobilförbud på raster menar å sin sida att det är svårt att se till att förbudet efterlevs och att mobiler är en del av livet i dag varför skolan snarare bör lära eleverna att använda mobilerna på rätt sätt.  En av dem som är kritisk till ett eventuellt lagförslag om mobilförbud under lektionstid är Torbjörn Ott, gymnasielärare och lektor samt doktor i tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

– Skolan borde snarare arbeta med att ge eleverna stöd i hur och när de ska och inte ska använda mobilen och alla dess digitala verktyg. De som främst behöver det stödet är de lågpresterande eleverna.

Vad anser du om mobilförbud utanför lektionstid?

– Det finns säkert både för- och nackdelar. Det är klart att det inte är bra med nätmobbning och att sitta still för mycket. Men jag kan tycka att man väljer en alltför enkel väg genom förbud. Nätmobbning finns ju ändå och jag tror det blir lättare att prata med eleverna om man ger dem förtroendet att ha teknologi.

Birgitta Petterson, utbildningsdirektör vid Uppsala kommun, vill inte kommentera regeringens planer innan ett konkret förslag ligger på bordet. Men hon säger att lärare och rektorer i vissa lägen kan behöva ett stöd i ryggen för att införa mobilförbud.

– Men det är viktigt att en lag inte förändrar att skolan kan ha ett flexibelt arbetssätt.