Tonåringen var inkallad till värnpliktstjänstgöring på skolan en dag i höstas. När han inte anmälde sig försökte Försvarsmaktens personal få tag på honom via telefon och sms, men utan resultat.

Kravet på värnplikt återinfördes 2017, men det är bara ett fåtal ungdomar i varje årskull som kallas. Flera ungdomar har åtalats vid Uppsala tingsrätt för att ha uteblivit, men 19-åringen är en av de första som döms. Vid rättegången nekade han till brott. 19-åringen medgav att han kände till sin placering vid Luftstridsskolan men förklarade i rätten att han mådde dåligt och inte visste vid vilken tidpunkt han skulle inställa sig i Uppsala.

Tingsrätten tvivlar inte på 19-åringens uppgifter men konstaterar att han fått besked om sin placering, men inte brytt sig om att ta reda på när han skulle vara på plats. Inte heller hade han blivit befriad från värnplikten. Rättens slutsats är att han medvetet lät bli att inställa sig.

Straffskalan för att smita från värnplikten är böter eller fängelse i högst ett år. Enligt tingsrätten är 19-åringens brott så allvarligt att det finns särskilda skäl att döma till frihetsberövande straff, trots hans ungdom. 19-åringen döms till 14 dagars fängelse för brott mot totalförsvarsplikten.