Sveriges kommuner och landsting, SKL, beräknar att den offentliga sektorn i landet som helhet behöver rekrytera 508 000 personer de närmaste åtta åren. Flest personer behövs inom äldreomsorgen och gymnasieskolan.

Enligt Susanne Eriksson vid Attendo har det blivit allt svårare att bemanna omsorgen, det vill säga bland annat hemtjänst och boenden för äldre och funktionshindrade. Det rör sig om lågbetalda yrken som anses ha låg status och som inte kräver hög utbildning.

– Vi brukar ha få sökande med helsvensk bakgrund, uppger hon.

Därför anställer företaget i ökande utsträckning personer som är födda utomlands. Enligt Susanne Eriksson fungerar det överlag bra.

– Ibland kan det uppstå kulturkrockar och språket kan vara ett problem. Men har personen förmåga att lära sig svenska brukar det gå bra.

Hon berättar att några av hennes bästa medarbetare är invandrare och menar att det avgörande inte är vilket land personen kommer från utan hur han eller hon är som människa.

Hon framhåller även fördelen med att anställa personer som har utländska rötter.

– En ökande andel av de äldre i Sverige kommer från andra länder. Då är det viktigt att det finns omsorgspersonal som dels har kulturkompetens, dels kan språken från de äldres hemländer.

Susanne Eriksson ser det som naturligt att sammansättningen bland personalen avspeglar befolkningen i samhället. Hon tycker dessutom att det blir större dynamik på arbetsplatsen om det finns anställda från många olika länder.

Hon menar att omsorgsbranschen är en bra väg in i Sverige för de som kommer från andra länder. Inte minst för att de får en chans att prata svenska. Dessutom kan de i samtalen med äldre svenskar lära sig mycket om hur samhället fungerar.

– Vi har anställt många ensamkommande från Afghanistan. Det är en grupp som visat sig mycket duktig inom äldreomsorgen. Flera av dem har sagt att de gärna arbetar med äldre, just för att de på så sätt lär sig så mycket.

Susanne Eriksson tror att Sverige i framtiden behöver arbetskraftsinvandring för att klara bemanningen inom omsorgsbranschen.

– Det kommer att bli enorma personalbehov, spår hon.