Region Uppsala satsar nio miljoner kronor under två år på mottagningen.

– Unga med missbruksproblem är en grupp som i dag faller mellan stolarna och många far oerhört illa. På sikt riskerar de att inte klara skolan, hamna i tyngre missbruk, kriminalitet och utanförskap, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Ingen har riktig koll på hur stor gruppen är. En uppskattning är att det finns mellan 150 och 200 unga i länet som är i behov av speciell öppenvårdsbehandling inom psykiatrin för sitt missbruk och ytterligare mellan 10 och 20 som har så stora problem så att de har behov av att läggas in på slutenvård för avgiftning.

Den nya mottagningen ska fokusera på båda grupperna.

– Mottagningen ska vara en del av BUP och ha ett vårdteam som jobbar mot alla kommuner i länet. De ska ha nära kontakt med skola och socialtjänst. Unga med missbruksproblem ska också kunna hänvisas till mottagningen direkt från socialtjänsten. Även patienter som i dag söker vård inom BUP ska kunna remitteras till mottagningen, säger regionrådet Malena Ranch (MP).

Vårdteamet ska främst syssla med bedömning och diagnostik för att fånga upp gruppens problematik.

– Ofta finns de här personerna redan inom psykiatrin eller socialtjänsten. De kan söka hjälp för aggressionsproblem, sömnsvårigheter, ångest och depressioner. Men ingen har koll på att det också finns ett missbruk i botten, säger Vivianne Macdisi.

Parallellt med att mottagningen startas så kommer personal inom BUP att få ett kompetenslyft om hur man lokaliserar unga som både har en diagnos och samtidigt ett pågående missbruk och hur de ska mötas.

Steg tre är att erbjuda slutenvård till de 10 till 20 unga som redan har stora missbruksproblem.

–  Med det här får vi ett komplett paket. Förebilden för oss har varit Maria ungdom i Stockholm som är den enda mottagningen i landet med just en sån här vårdform. Vi har tagit in kompetens från dem under planeringen av vår egen mottagning, säger Vivianne Macdisi.

Idag får runt 40 procent av de som söker hos BUP i Uppsala inte hjälp inom ramen för den nationella vårdgarantin på 30 dagar. Kommer de att få det nu?

– Det är jättesvårt att svara på. Förhoppningen är att den nya verksamheten kommer att avlasta BUP och gör att trycket lättar för de barn- och unga som söker för andra diagnoser, säger Malena Ranch.

Verksamheten ska starta under våren och 3-4 personer beräknas ingå i det team som ska finnas på mottagningen.