Utredningsingenjör Eric Beal på Uppsala Vatten, vad är det för maskin?

Man kan säga att det är en slags borrmaskin, men som borrar 30 meter ner i marken.

Varför måste ni komma så långt ner i marken?

Artikelbild

| ;äta. Maskinen borrar 30 meter ner i marken för att placera ut rör med vilka grundvattennivån kan mätas.

För att installera grundvattensrör för nivåmätning. Det är alltså grundvattensnivån vi håller på och mäter. Grundvattennivån ligger bara några meter under marken, men vi borrar 30 meter ner i marken för att få tryck underifrån.

Jasså, varför just här?

Vi har varit på den här platsen i några dagar. Innan dess var vi vid tågspåret lite längre ned och när vi är klara här flyttar vi en bit norrut. Vi kommer mäta grundvattennivån på 10-15 ställen runtom i Uppsala under våren.

Hur går dessa mätningar till?

Artikelbild

| Jord och lera. För att få ner rören i marken dras material ur marken upp. Eric Beal berättar att de även analyserar det material de tar upp.

Först borrar vi ett hål med hjälp av metallrör och får på samma gång upp material ur jorden som vi undersöker. Nästa steg är att föra ner plaströr i metallrören som vi lämnar kvar i marken och mäter grundvattennivån med. Det finns hundratals mätstationer runtom i Uppsala som man kollar grundvattennivån i.