I stället kommer bostadsbolaget, som har omkring 9 000 hyresgäster, att rusta upp ett 15-tal lekplatser och bygga ett antal nya så att det blir säkrare och roligare.

Sammanlagt ska det finnas omkring 50 lekplatser kvar efter rivningarna.

– Själva grunden är att det har funnits ett föråldrat lekplatsbestånd där flera har gått ur tiden och inte har hållits efter. Nu har man gjort en ny strategi som utgår från geografi och antalet hyresgäster och sedan gjort en fördelning av lekplatserna, säger Sigtunahems markchef Alexander Lindqvist.

Bygget och upprustningen av lekplatserna väntas ske över en period om fem år.

– Rivningsdelen är påbörjad och är snart klar, säger Alexander Lindqvist.

Sigtunahem äger och förvaltar 4 700 hyresrätter i Sigtuna kommun.