Det visar elevundersökningen Stockholmsenkäten 2018, som länsstyrelsen i Stockholms län ligger bakom.

I undersökningen har elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnsiet svarat på en rad frågor om bland annat tobak- och alkoholvanor, trygghet och brottslighet.

På frågan om man tjuvåkt med pendeltåget eller tunnelbanan under de senaste tolv månaderna uppgav 40 procent av pojkarna och 39 procent av flickorna i årskurs 2 i Sigtuna kommun att man gjort det. Bland eleverna i årskurs 9 var siffran något lägre. 31 procent av pojkarna och 30 procent av flickorna svarade att man plankat i kollektivtrafiken.

Att snatta är heller inte ovanligt bland ungdomarna. Bland kommunens elever i årskurs två på gymnasiet svarade 18 procent av pojkarna och 15 procent av flickorna att man snattat de senaste tolv månaderna. Bland eleverna i årskurs 9 är andelen ungefär den samma.

Att använda någon annans eller en falst legitimation är vanligt bland flickorna i kommunen. 28 procent uppgav att man gjort det de senaste tolv månaderna. Där är det bara vanligare bland flickorna i Danderyds kommun i hela Stockholms län.