När förslaget om byggnation söder om Rosersberg presenterades och när Kilenkrysset exploaterade den sista resten skog och jordbruksmark i industriområdet hölls ett möte i Rosersberg där villaägarföreningen satte ner foten och sa, ”nu det är det nog”. På mötet lovades dyrt och heligt att kommunen skulle skydda Råbergsskogen som reservat för framtiden som enda kvarvarande oas för friluftsliv, promenader, naturundervisning och naturupplevelser.

När allt är klart för beslut lägger samma stadsbyggnadskontor nu fram ett förslag till kommunstyrelsen där man påstår att reservatsbildning inte är motiverad då området ägs av kommunen. Det är häpnadsväckande är ett stadsbyggnadskontor hävdar att ett område är tryggat för framtiden av skälet att marken är planlagd och i kommunal ägo. Stadsbyggnadskontoret borde veta att reservat som bildas i närområden till städer och samhällen uteslutande är på kommunal mark och att skillnaden mellan ett reservat och en detaljplan är att reservatet är ett skydd och att en detaljplan kan när som helst upphävas av klåfingriga politiker. Självklart är detta ett politiskt uppdrag från Alliansen för att stoppa ett reservat i Rosersberg. Alliansen är inte intresserad av skydd och vill hålla dörrar öppna för fortsatt exploatering. Så var det med det löftet till Rosersbergarna.

Det har nu gått sju år sedan mötet i Rosersberg. Stadsbyggnadskontoret har lagt ner ett omfattande arbete inför bildandet av reservatet och förslaget har varit ute på samråd där alla instanser var positiva. Mest positiv var Centern och hävdade till och med att reservatet borde vara större. Minnet är kort åtminstone för de partier i alliansen som inför valet slog sig för bröstet och menade att de var det bästa partiet för miljön och för naturen.

I Regnbågskoalitionen drev Miljöpartiet på för att öka takten med reservatsbildningen för Råbergsskogen. Nu är alliansen i majoritet och är tydliga med sin riktning. Miljöpartiet kan konstatera att några större miljösatsningar inte är aktuella och möjligheten att skydda ett område för Rosersberg får ge vika för kortsiktig politik.