Händelsen inträffade i moderns bostad i Sigtuna kommun i våras. Mamman försökte hindra dotterns återfall i sitt alkoholberoende genom att ta spritflaskan från henne. Då gav sig dottern på sin mor och bet henne ett flertal gånger samt drog henne i håret. Tingsrätten dömer henne till villkorlig dom med samhällstjänst för misshandel.