Sedan tidigare finns ett kontaktcenter i kommunhuset och ett vid trygghetscentret i Märsta centrum. 23 april invigs det nya kontaktcentret i Valsta centrum.

– Det känns fantastiskt att vi kommer närmare våra invånare. Vi kommer kunna erbjuda samma tjänster som vi gör i kommunhuset, alltså vägledning, information, och hjälp med e-tjänster. Vid behov av tolk har vi möjlighet att ordna en distanstolk som tolkar över telefon, säger chefen för Sigtuna kommuns kontaktcenter, Kaj Gänger, i ett pressmeddelande.

Kontaktcentret på Drakegården i Sigtuna stad, som tidningen skrivit om, invigs 1 maj.