Enligt lagen om allmän förskola är alla kommuner skyldiga att erbjuda 15 timmars gratistid på förskolan för barn från tre års ålder.

Men Sigtuna kommun har varit generösa de sista två åren. Här finns allmän förskola redan för barn från två års ålder. Genom det betalar föräldrarna en mindre räkning.

– Så vitt jag vet är vi den enda kommunen i hela Sverige som har det så. Det är guldkant. Det där är jättefintman om man har råd att göra mer än vad man lagen säger, säger Pernilla Bergkvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Genom att allmän förskola för tvååringar upphör nu till hösten sparar man 1,4 miljoner kronor, enligt henne.

Och de föräldrar som inte har råd?

– Vi utgår nu från samma regler som resten av Sverige. Vi behöver pengar för att höja skolresultaten och jobba med tryggheten. Man måste prioritera.

Rätten till förskola för barn till föräldralediga ska också minskas från 30 timmar till 20 timmar i veckan. Den nya regeln kommer att spara fyra miljoner kronor.

– Lagen säger att kommunen ska erbjuda minst 15 timmar. När mina barn var små hade kommunen 15 timmar, men så blev det 20, och sen höjdes det till 30 timmar. Nu sänker vi till 20 timmar. Vi ligger ändå högre än vad lagen säger.

Småbarnsföräldrar får då mer tid med sina barn hemma. Dessutom löses problem med alltför stora barngrupper på förskolorna.

Den nya regeln gäller dock inte arbetslösa föräldrar. De får behålla rättigheten till 30 timmar för att ge dem tid att söka jobb.