Sedan tidigare finns konceptet i grannkommunerna Sollentuna och Upplands Väsby samt i ett 10-tal andra områden i Stockholms län.

Grannstöd bygger på samverkan mellan polis, kommun, lokala aktörer med intresse för brottsförebyggande i boendemiljö.

En viktig del i projektet är att det finns tillgång till en grannstödsbil som används för ronder under dagtid enligt instruktioner från polisen.

Här hoppas föreningen få hjälp av Sigtuna kommun som sponsor.

Grannsamverkarna i Sigtuna har nu skickat in en skrivelse till Lokalpolisområde Sollentuna och Sigtuna kommun.

– Får vi klartecken från båda håll, räknar vi med att klara rekryteringen av förare och den nödvändiga organisationen i övrigt, så att verksamheten kan starta vid årsskiftet, säger Grannsamverkarna i Sigtunas ordförande David Lundqvist, i ett pressmeddelande.

– Vår förening är tänkt att vara ”motor” i verksamheten genom att hålla kontakt med polisen, skaffa och utbilda de cirka 50 frivilliga förare som behövs, schemalägga turer med mera, fortsätter David Lundqvist.

Projektet väntas kosta omkring 175 000 kronor per år enligt förslaget. I det summan ingår administrativ arbetstid för polisen och Sigtuna kommun samt kostnaden för bilen.