Det är två slutsatser som den politiska ledningen drar av en konsultutredning om hur badet ska drivas i framtiden.

– Bakgrunden till utredningen är att vår kommun är i en fortsatt utsatt ekonomisk situation. Samtidigt har vi mycket höga lokalkostnader jämfört med andra kommuner, säger Lars Björling (SfS), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Bara baden kostar skattebetalarna 20–22 miljoner kronor per år att driva, enligt Lars Björling.

– Vi har totalt sett också ovanligt många hallar jämfört med andra kommuner i länet. I Sigtuna kommun går det bara 4 000 invånare per idrottslokal. Motsvarande siffra i Nacka är 7 000 per hall och i Järfälla hela 14 000 per idrottslokal.

Tidigare har det befarats att Midgårdsbadet ska läggas ner eller säljas, men det blir enligt Lars Björling inte resultatet av utredningen.

– Nej, däremot kommer vi att omorganisera driften av servering, massage och sportbutik, säger han.

Besparingen för kultur- och fritidsnämnden beräknas bli cirka 4–5 miljoner per år om dessa verksamheter läggs ut på privata aktörer.

– Dessutom kommer vi inte konkurrera med det privata näringslivet som vi gör i dag, när vi har personal anställd som driver servering och butiker i kommunal regi, säger Lars Björling.

Han hoppas att servicen på badet inte ska bli sämre då privata aktörer tar över.

– Nej, förhoppningen är att vi kan bygga ut verksamheten på Midgårdsbadet med exempelvis även ett gym som drivs på kommersiella villkor, säger Lars Björling.