På fredagen gick Sigtuna kommun ut med information om det trygghetscenter som ska öppna, något som tidningen skrivit om vid ett flertal tillfällen. Där ska flera olika resurser finnas samlade, bland annat kommunens egen trygghets- och säkerhetspersonal, samt kommunpolisen och personal från räddningstjänsten.

– Det kommer också att vara en plats för våra ordningsvakter att utgå ifrån. Även kommunens personal som jobbar i fältet, som exempelvis fältassistenter och fältsekreterare, kan använda det här som ett ställe att utgå i från och träffa alla andra funktioner som arbetar med trygghet och säkerhet. Vi tänker också att personal från våra olika förvaltningar kommer att finnas där. Trygghetscentret ska vara navet i Sigtuna kommuns trygghetsarbete, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör på Sigtuna kommun i ett pressmeddelande.

Trygghetscenter är en av delarna i Sigtuna kommuns satsning på ökad trygghet i kommunen för invånarna. Sammanlagt satsar kommunledningen nästan 20 miljoner på trygghetsfrämjande åtgärder i kommunen.

– I dag är människor rädda att ta sig till vissa platser. Då tar de kriminella över på de ytorna. Vi måste ta tillbaka de ytorna genom att skapa evenemang, se till att affärer är öppna längre på kvällar, och få civilsamhället att bli engagerat, sade kommunalrådet Olov Holst (M) när satsningen presenterades.

Inom kort inleds renoveringen av de lokaler som Sigtuna kommun hyr av Fastparter i Nymärsta. Inflyttning och starten av verksamheten beräknas ske under hösten.