Thomas Gadeborg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, förklarar:

– Rökförbudet kommer bland annat att gälla lekplatser och inhängande idrottsanläggningar dit allmänheten har tillträde. Allmänna badstränder ingår inte i den nya tobakslagen. Frågan gällande rökförbud på kommunens badstränder håller på att diskuteras men i dagsläget finns inget generellt rökförbud på våra strandbad.

Han berättar att den som äger mark eller en fastighet som berörs av rökförbudet är enligt den nya lagen skyldig att göra vad man kan för att förbudet efterlevs.

– Det innebär bland annat att ta bort askkoppar och genom skyltning informera om att rökning inte är tillåtet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret, som är tillsynsmyndighet när det gäller rökfria miljöer, har gått ut med information till berörda verksamheter om nya tobakslagen och vilket ansvar verksamheten har.

– Vi har även gått ut till de förvaltningar inom Sigtuna kommun som kan komma att bli berörda.

Den nya tobakslagen träder i kraft 1 juli.

Då blir det rökfria exempelvis på uteserveringar, lekplatser och idrottsanläggningar. Det är även förbjudet i områden i anslutning till färdmedel som busshållplatser och taxizoner, sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till, och utanför entréer till rökfria lokaler, som kommunhuset, vårdcentraler, sjukhus och affärer.

Förutom utökat rökförbud innebär den nya tobakslagen även att det är tillståndsplikt för försäljning av tobak.

Rökförbudet gäller vanliga cigaretter och elektroniska cigaretter men även vattenpipor och rökbara örtprodukter.