Sigtuna En lärarassistent på var femte lärare. Det är Liberalernas löfte inför valet. En satsning som nationellt beräknas kosta 3,1 miljarder kronor per år om den blir verklighet. För Sigtunas del betyder det 76 nya lärarassistenter ute på skolorna. "Det skulle förbättra lärares arbetssituation och miljö så att de kan ägna mer tid åt att undervisa och mindre på administration och annat", menar Liberalerna i Sigtuna kommun.

Rekryteringen kommer inte att ske direkt. För att möjliggöra en ordnad rekrytering och utbyggnad bör satsningen fasas in under de tre åren 2019–2021, uppger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Det är viktigt med bättre kringstöd. Det är inte rimligt att lärare, med flera års akademiska studier i bagaget, ska ägna flera timmar i veckan till saker som att städa efter lektioner, vattna blommor, vara rastvakt, fixa med krånglande IT-utrustning, organisera utflykter eller hantera administration kring prov, frånvaroregistrering eller praktisk information till föräldrar, säger Pernilla Bergqvist.