Cirka 200 passagerare befann sig ombord på en Boeing 737 som enligt polisens regionledningscentral utsattes för ett bombhot.

– Vi tog emot hotet strax innan klockan två och vidtog åtgärder. Vi förde dialog och gjorde bedömningen att hotet inte var seriöst, säger Hesam Akbari vid polisens regionledningscentral.

Enligt Mathias Bergendahl, nordisk informationschef för TUI Nordic/Fritidsresegruppen som var företaget som chartrat planet, var det en kontrollerad landning och polisen gjorde bedömningen att ställa planet på en enskild plats. Flygplanet som kom från Menorca i Spanien kunde efter cirka en timme åka fram till gaten för avlastning. Någon krishantering för passagerarna upprättades inte.

– Innan passagerarna lämnade planet var det ingen som uttryckte behov av samtal, det var den bedömningen vi gjorde. Vi har ingen personal på plats på Arlanda och är det så att någon behöver samtal efter landning hänvisar vi till att söka den vård samhället erbjuder.

Enligt informationschefen är det sällan den här typen av händelser uppkommer.

– Den här typen av situation har jag inte alls kommit i närhetet av under mina tre år på bolaget, det är ytterst sällan, säger Mathias Bergendahl.