Aleksander Krajisnik, presstalesperson på SL, svarar att det redan råder rökförbud här, men att ordningsvakterna från och med det utökade rökförbudet började gälla 1 juli, fått större befogenheter att gripa in om någon bryter mot förbudet.

– Några fler skyltar som upplyser om rökförbudet finns däremot inga beslut om i dagsläget, säger han.

Sedan flera år tillbaka är det rökförbud både i SL:s vänthallar och stationshus, samt utomhus på perronger. Men det är inte alla som rättat sig efter det.

– 2015 fattade regionfullmäktige ett beslut om rökförbud. Dock har beslutet inte haft lagligt stöd förrän nu. Vakter har fram till nu haft svårt att ingripa mot personer som röker, säger Aleksander Krajisnik.

Fram till 1 juli sa reglerna att rökningen måste vara störande för andra resenärer. Därför blev det en bedömningsfråga om vakterna hade rätt att ingripa eller inte när någon bröt mot rökförbudet.

– Den nya lagen gör det tydligare vad som gäller. SL:s ordningsvakter kommer att fortsättningsvis börja med en tillsägelse och hjälper inte det sker avvisning.

Och den som struntar i uppmaningen att gå därifrån omedelbart, gör sig skyldig till olaga intrång enligt lagen. Därför kan det bli böter för den som röker på exempelvis tågperronger och vägrar fimpa eller att gå därifrån.

Kommer ni sätta upp skyltar om att rökförbud råder?

– På våra tidtabeller och anslagstavlor framgår det att rökning är förbjudet. Trafikförvaltningen kommer, just nu, inte tillföra ytterligare skyltning, svarar Aleksander Krajisnik.

Att skriva ut att det är rökning förbjuden på olika språk är inte heller aktuellt.

– Nej, det är ingen text i dagsläget, vi använder en symbolbild istället. En överstruken cigarett.