Fram till och med 19 oktober kommer personer från Sigtuna kommun att finnas på plats i en dialogpaviljong vid Rosersbergs station.

– Både i paviljongen och på kommunens webb går det att under dessa två veckor att lämna in synpunkter och förslag kring Rosersbergs utveckling, säger bland andra Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden, i ett pressmeddelande.

I dag bor 1 800 invånare i Rosersbergs tätort. Tanken är att samhället nu ska växa med bostäder och serviceinrättningar. De senaste åren har Rosersberg fått många nya arbetsplatser i det stora logistikområdet intill E4.

– För några år sedan genomfördes en dialog med Rosersbergarna. Det som framkom då har funnits med när vi tagit fram den stadsbyggnadsidé som vi nu vill stämma av och förädla, säger Johan Sandström, projektledare.

Sedan i somras finns tecken på att östra Märsta och västra Rosersberg kan undantas från bullermattorna och byggstoppet kring Arlanda. Det innebär att det på sikt sammanlagt kan bli närmare 15 000 nya bostäder kring de två pendeltågsstationerna.

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) lovade tidigare att utbyggnaden inte ska handla om några nya miljonprogramsområden.

– Nej, här ska byggas attraktiva bostäder. I Rosersberg handlar planerna om en helt ny stadsdel med äldreboenden, skolor, villor och radhus, sa Olov Holst.

Planprogrammet för Rosersberg väntas gå ut på remiss till invånare och myndigheter i början av nästa år innan beslutet kan fattas.