Krönika Winston Churchill sa i ett av sina berömda tal under andra världskriget att ”aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket”. När Mikael Teurnberg väljer att sluta som lagledare/sportchef och ordförande i Rospiggarna skulle jag vilja påstå att ”aldrig har en speedwayklubb haft en enda människa att tacka för så mycket”.

Det kändes inte bara som att luften darrade av den hårda värmen när Mikael Teurnberg meddelade sin avgång på HZ Bygg Arena under torsdagen, det fanns också en darrande oro och en sådan där lite jobbig ångest i luften när man inte riktigt vet hur det ska gå framöver. Inte från hans egen sida. Han har aldrig darrat inför något beslut. Men jag tror att omgivningen gör det.

Mikael Teurnberg har under nio år byggt upp Rospiggarna från en klubb i spillror till en stormakt inom speedwayen. Inte bara i Sverige, utan i världen. Det är ett minst sagt imponerande arbete och en fantastisk resa som han och klubben har gjort. På ett sätt som många gånger varit på gränsen till vad en människa mäktar med att ge sig på.

Mikael Teurnberg gjorde ett val att lägga allt annat åt sidan för att sätta Rospiggarna i den position man är i dag. Det kräver sin man eller kvinna för att göra det. Även ett beslut som han nu tagit kräver det mod han alltid har stått för.

Det sägs att ”ingen är oersättlig”, men sätter vi det i sammanhanget Mikael Teurnberg och Rospiggarna är jag inte lika säker. Nu ska han inte sluta helt, men klubben har en stor utmaning framför sig i rekryteringen av hans ersättare som ansvarig för den sportsliga delen.