UNT har tidigare i flera omgångar rapporterat om tvisten där Soccer Soldier vill ha 50 procent av övergångssumman, runt sju miljoner kronor, med hänvisning till ett avtal med Sirius. Sirius hävdar å sin sida att avtalet är ogilitgt efter som Sarfo aldrig representerat Soccer Soldier enligt Fifas transfersystem. Tvisten blossade upp i media under september och oktober efter UNT:s avslöjande med flera olika dokument, men efter det har det varit knäpptyst.

– Så är det, jag har inga nyheter att förtälja, säger Sirius juridiske ombud Stefan Alvén.

Kort sagt så har i princip ingenting hänt i tvisten sedan den blossade upp. Sirius har pengarna reserverade på ett separat konto och har inte tillgodoräknat sig miljonerna än.

– Det är de som vill ha pengar och då är det upp till de att agera. Vi (Alvén och Martin Klette, Soccer Soldiers ombud) har haft någon kontakt sedan i november, men inget konkret, säger Alvén.

Hur kommer det här att fortsätta?

– Jag vet inte, jag vill inte spekulera i det.

Kommer Sirius att göra något för att få ett slut på tvisten?

– Vi har inte tagit ställning till det utan för tillfället har vi lagt det lite åt sidan.

Hur lång tid kan en sådan här process ta?

– Jag vill inte spekulera, men det man kan säga typiskt sett är att den som kräver pengar brukar vara mer aktiv än den klubben från Ghana har varit, säger Stefan Alvén.

UNT har sökt Soccer Soldiers juridiska ombud Martin Klette utan framgång.